Výzvy

Výzvy

Profil verejného obstarávateľa 

Názov zákazky: 

Stavebné úpravy skladov 

Zverejnené: 

Vestník verejného obstarávania č. 126/2013 - 29.06.2013, zn. 10623 - WYP 

 

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: 

otváranie častí ponúk „Ostatné“  

 

Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 

19.07.2013, 11:00 

Dátum uverejnenia tejto informácie: 

18.07.2013 


Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: 

otváranie častí ponúk „Kritériá“  

 

Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 

28.08.2013, 13:00

Dátum uverejnenia tejto informácie: 

27.08.2013